سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید جباری – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن نحوی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

شناسائی ترک در قطعات قبل از ایجاد مشکلات اساسی بسیار مهم است و به همین دلیل روشهای مختلفی جهت شناسائی این آسیب ها بوجود آمده است . یکی از این روشها که به عنوان یک روش نوین جهت شناسائی ترک مورد استفاده قرار می گیرد بهره گیری از اطلاعات ارتعاشی جسم می باشد .
در این مقاله یک روش محاسباتی غیر مخرب جهت تعیین وجود ترک، موقعیت و اندازه آن در تیرها با استفاده از داده های تست مدال ارائه شده است . انعطاف پذیری محلی بعلت وجود ترک تغییر یافته و رفتار دینامیکی سازه تغییر می کند . با بررسی این تغییر، موقعیت و عمق ترک تعیین می شود . بدین منظور ابتدا نتایج فرکانسی و شکل مدهای سازه دارای ترک از تست مدال بدست آمده و سپس با استفاده از این نتایج و تحلیل اجزاء محدود، موقعیت و اندازه ترک مشخص می شود . جهت نشاندادن کاربرد و دقت روش ذکر شده نمونه هایی از تیر یکسردرگیر دارای ترک در این مقاله تست شده و نتایج تست ارائه میشود .