سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمدرضا مشکاتی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای
محمد فودازی – فوق لیسانس بهداشت حرفه ای

چکیده:

خطرپتانسیل ایجادصدمه و اسیب و ریسک احتمال بوجود امدن اسیب و صدمه ازیک خطرمعین است ارزیابی ریسک فرایند کی براورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری درخصوص قابل تحمل بودن ریسک ریسکی که میزان آن تا حدقابل تحمل توسط سازمان بادرنظرگرفتن الزامات قانونی و خط مشی ایمنی وبهداشت حرفه ای کاهش یافته است می باشد ارزیابی ریسک مرکزثقل اهداف مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای است که برروی حذف وبحداقل رسانیدن ریسک تمرکزدارد این ارزیابی تعیین میکندکه چه خطراتی درمحیط کاروجود دارد و احتمال رخ دادن خطرچقدراست و چه اسیبی و باچه شدتی ممکن است بوجود اید که باعث میشود راه حلهای کنترلی شناسایی شوند ودرنتیجه باعث کاهش ریسک و اثراتش میشود بنابراین ارزیابی ریسک اطلاعاتی را جهت ایجادیک سیستم ایمن کاری فراهم میگردد باتوجه به مورد پیشگفت میتوان دریافت که برای انجام اقدامات کنترلی نیاز به تعیین میزان و نوع خطربوده و بعبارتی اهمیت موضوع معین میشود