سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نرگس امیرصدوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت ، دانشگاه تهران
محمدحامد امام جمعه زاده – دانشگاه تهران
احمد قدیمی – بیمه کارآفرین

چکیده:

درطی اجرای طرح های عمرانی که با اختصاص سرمایه های هنگفت مالی و انسانی به خود جزء سرمایه های ملی محسوب می شوند احتمال وقوع ریسک های متنوعی وجود داردکه هریک می تواند عواقب بسیار بزرگی بشکل خسارت داشته باشد . این مقاله به شناسایی ریسک های قابل انتقال از طریق بیمه در طول اجرای طرح های عمرانی پرداخته است . بدین منظور پیمان های
طرح وساخت به عنوان سیستمی که درآن بیشترین انتقال ریسک ازکارفرما به پیمانکار صورت می گیرد و پیمانکار به دنبال راهکاری جهت انتقال برخی از ری سک ها به سازمان هایی چون شرکت های بیمه می باشد جهت بررسی انتخاب شد ه است . سپس از آنجا که یکی از راه های انتقال ریسک ، بیمه است ، انواع بیمه های مهندسی رایج در ایران و جهان بررسی شده که در طی آن نیز پوشش بیمه ای جدید و جامعی که بیمه گران اتکائی در جهان ارائ ه میدهند ولی درایران تاکنون به شکل مدون در نیامده ، معرفی شده است . پس از انجام این بررسی ریسک های قابل انتقال از طریق بیمه همراه با نام بیمه نامه رایج برای آنها طبقه بندی شدند . در انتها با مقایسه انواع بیمه های مهندسی رایج درایران وجهان نتایجی در خصوص لز وم بازنگری در شرایط پیمان های طرح و ساخت در ایران و همچنین ارائه بیمه های جامع مهندسی بر اساس الگوهای رایج در سطح بین المللی ارائه گردیده است .