سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزانه فراهانی – سازمان حفاظت از محیط زیست
حنانه کره ئی –
شبنم ملاکرمی –
صغری اسکندری –

چکیده:

رودخانه جاجرود درنیمکره شمالی بالای خط استوا و در شرق تهران از شمال به جنوب امتداد دارد. موقعیت جغرافیایی رودخانهجاجرود در محدوده سد لتیان در فاصلهالیطول جغرافیایی والیعرض جغرافیایی واقع شده است. این رودخانه ۱۴۰ کیلومتر طول دارد. نمونه برداری به منظور شناسایی جنسهای سیانوباکترها از ۱۹ ایستگاه در دو فصل بهار و زمستان صورت پذیرفت.
در طی این پژوهش مشخص گردید که فصل زمستان زمان مناسبی برای حضور سیانوباکترها نمی باشد اما بالعکس دیاتومه ها در این فصل از توع بالایی برخوردار هستند. در فصل بهار علاوه بر تنوع بالای دیاتومه ها، دو جنس Oscillatoria و Spirulina که متعلق به شاخه سیانوباکترها می باشند مشاهده گردید. مواد مغذی در طی این دو فصل اندازه گیری و تاثیر آن بر روی سیانوباکترها بررسی گردید. حضور سیانوباکترها در فصل بهار می تواند در نتیجه افزایش دما باشد علی رغم اینکه در این فصلمواد مغذی از غلظت پائینی برخوردارند. بیشترین میزان فسفر و نیترات در ایستگاه پارچن به ترتیب ۲۵/۰ میلی گر بر لیتر و ۲۲ میلی گرم بر لیتر در فصل زمستان اندازه گیری و ثبت شد.