سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالکریم پهلوانی – مسئول واحد پژوهش مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت مدیریت توسعه ص
بهروز زارعی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

تأخیر یکی از موضوعات شناخته شده در اجرای پروژه های ساخت تجهیزات است. دلایل متعددی موجد این تأخیرات می باشند که از موضوعات کلان نظیر قوانین شروع شده و تا موضوعات ریز نظیر فقدان برنامه ریزی ساخت ادامه می یابد. همچنین تأخیر می تواند ناشی از عملکرد هر یک از نهاده ها ی درگیر و یا خارج ازحوزه نهاده های پروژه باشد.در این میان سازندگان و تامین کنندگان تجهیزات از موقعیت ویژه ای برخوردارند زیرا بعنوان یکی از حلقه های مهم اجرای پروژه ها محلی خواهند بود که بسیاری از ناکارآمدیهای سایر نهاده ها نمود پیدا می کند. به همین دلیل شناسایی دلایل واقعی تأخیرات سازندگان از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. اما کشف این دلایل به دلیل تعاملات گسترده آنها با سازمانها و نهاده های مختلف بسیار پیچیده است. این مقاله به برخی از ابعاد عوامل تأخیرات سازندگان می پردازد. نتایج این مطالعه هم می تواند بعنوان ارزیابی سازندگان و هم بعنوان راهنمایی برای پتروشیمی جهت استقرار برنامه های ارتقا سازندگان محسوب گردد. بر اساس تأخیرات شناسایی شده می توان به معماری راهکارهای مورد نیاز آنها نیز دست یافت.