سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاه پزشکی
حسین معصومی – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر حسینی پور – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از ویروسهای مهم کدوئیان که موجب خسارات فراوانی می شود، ویروس موزائیک هندوانه ((WMV-2) است. به منظور شناسایی WMV-2در بررسی هائی که در سال های ۱۳۸۱-۱۳۸۳ از مزارع کدوئیان در استانهای تهران، هرمزگان ، یزد ، فارس، گلستان، خراسان، گیلان، سیستان و بلوچستان ،مازندران، اصفهان وکرمان انجام گردید، نمونه هائی از برگهای بوته های ارقام مختلف خیار، کدو، هندوانه، خربزه و هندوانه که علائم موزائیک ، نواری شدن رگبرگ ها و زردی را نشان می دادند جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل گردید. با استفاده از آزمون DAS-ELISA میزان پراکنش این ویروس در مناطق یاد شده مورد ارزیابی قرار گرفت. از ۸۷۸ نمونه جمع آوری شده تعداد ۲۶۲ نمونه به این ویروس آلوده بودند، تمام مزارع نمونه برداری شده به نسبت های مختلف آلوده بودند ولی بیشترین میزان آلودگی مربوط به استان فارس بود، از نمونه های آلوده جهت مایه کوبی گیاهان در گلخانه استفاده گردید و به منظور شناسائی دقیق ویروس از روشRT-PCR استفاده شده . با استفاده از آغازگرهای اختصاصی قطعه DNA ای به اندازه ۸۲۳ جفت باز مبتنی بر ژن پوشش پروتئینی از گیاهان آلوده به این ویروس تکثیر گردید