سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد رمضانی اول ریابی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاهپزشکی
حسین معصومی – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
جهانگیر حیدرنژاد – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
اکبر حسینی پور – بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ویروس A سیب زمینی یکی از مخرب ترین ویروسها در سیب زمینی می باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی و پراکندگی PVA مناطق عمده سیب زمینی کاری استان کرمان، در طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ مورد بررسی قرار گرفته اند. نمونه ها از مزارع مختلف با علائم موزائیک و ابلقی انتخاب و با استفاده از آزمون سرلوژیکی DAS-ELISA بررسی گردیدند. با توجه به اینکه PVA از لحاظ سرولوژیکی با عده ای از پوتی ویروس ها به ویژه PVY مرتبط می باشد، لذا استفاده از سایر روش ها برای تشخیص این ویروس ضروری به نظر می رسد. به همین دلیل در این تحقیق از روش های تکمیلی SDS-PAGE، لکه برداری وسترن و RT-PCR برای تشخیص دقیق این ویروس استفاده شد.