سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهروز ریاحی –

چکیده:

در این مقاله مستندات قانونی و راهنماهای موجود در کشورهای مختلف برای تائید صلاحیت و نیز ملاحظات قانونی بازرسان و مراجع تائید صلاحیت که معیارهای تائید صلاحیت نام دارد، معرفی شده است .
دراین بررسی ، معیارهایی که امروزه به عنوان معیارهای اصلی در ارزیابی سازمانهای بازرسی در سطح جهان مورد استفاده قرار میگیرد ، مورد تحلیل قرار میگیرد . همچنین انواع خرابی ها ، شکایات و سهل انگاری ها مورد بررسی قرار میگیرد و برخی نکات مهم که میتواند در قالب مستنداتی ، بحث شکایات را نظام مند نماید معرفی میشود. این نکات در واقع راه حلهایی مفید می باشد که می تواند بحث شکایات و ایجاد سهل انگاری ها را به صورتی مدون و با ساختار منسجم، در بیاورد. تمام این نکات به صورت ملاحظات قانونی می باشد که منجر به تدوین دستورالعملها، آئین نامه ها و راهنماهای اجرایی میشود. در این مقاله با در نظر گرفتن تجربیاتی که سازمانهای تائید صلاحیت کشورهای مختلف دارند، و با عنایت به ملاحظات ملی، و اجتماعی کشور و با توجه به این اصل که معیارها اساساً براساس استاندارد معتبر ISO /IEC17020 می باشد، به تعریف و تشریح معیارها میپردازیم.