سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رامین محمدی نیایی – کارشناس ارشد پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

کانی ملانتریت یکی از کانی های سولفاته آهن دار است که بطور ثانویه در محیطهای سوپرژن تشکیل میشود. نفوذ سیالات جوی اکسیژندار مهمترین عامل تخریب پیریت های اولیه در این محیطهاست. که نتیجه آن تولید محلول های سولفاته آهن دار اسیدی است که با مهاجرت به محیطهای احیایی محتوای سولفات آهن آنها سبب تهنشست کانی ملانتریت می گردد. .نگارنده در این مقاله به چگونگی شناخت و روش بررسی آن پرداخته است و در ادامه نحوه تشکیل و نهایتاً کار بردهای این کانی را تشریح نموده است.