سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
هادی فتوح آبادی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
ابراهیم رحیم پور – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی

چکیده:

با توجه به اینکه مدلهای مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلی ترانسفورماتور حاصل می شوند، برای مطالعة پدیده های داخلی ترانسفورماتور در شرایط کار مختلف بسیار مناسب هستند . برای اینکه مدل مشروح بتواند رفتار ترانسفورماتور را در یک بازه فرکانس بخوبی شبیه سازی کند لازم است پارامترهای آن با دقت بسیار خوبی محاسبه شوند . در این مقاله مدل مشروحی بر اساس اندوکتانسهای خودی و متقابل برای یک سیم پیچ فشارقوی متعلق به یک ترانسفورماتور توزیع ۱٫۲ MVA ارائه می شود . بعد از محاسبة پارامترهای مدل مشروح پیشنهادی توسط فرمولهای ریاضی موجود در مراجع، دیده میشود که مدل مشروح بدست آمده بدلیل وجود تقریب در فرمولها و نیز تُلرانسهای مربوط به تولید، تابع تبدیل ترانسفورماتور را کاملاً دقیق شبیه سازی نمیکند . در این مقاله برای اولین بار روشی بر مبنای تئوری آشوب ارائه می شود، که با استفاده از آن میتوان پارامترهای دقیق مدل مشروح را بدون نیاز به مشخصات ساختاری ترانسفورماتور و تنها با انجامیک آزمایش بدست آورد .