مقاله شناسايي، جمع آوري، نگهداري و بررسي پراکنش ذخاير ژنتيکي درختان و درختچه هاي جنگلي در استان مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي، جمع آوري، نگهداري و بررسي پراکنش ذخاير ژنتيکي درختان و درختچه هاي جنگلي در استان مرکزي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر
مقاله ذخاير ژنتيکي درختي و درختچه اي
مقاله پراکنش جغرافيايي
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله استان مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي پور حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پناه پور حيدر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاخاني سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت دقيق ذخاير ژنتيكي گياهي، بررسي موقعيت مكاني و وضعيت پراکنش آنها، با تدوين طرح هاي مربوط به حفاظت و نگهداري از طريق بكارگيري تكنيك هاي مختلف حفاظتي از اهميت خاصي برخوردار است. از اين رو در اين تحقيق با استفاده از دستگاه موقعيت ياب جهاني (GPS) محل و موقعيت پراکنش جغرافيايي گونه هاي درختي و درختچه اي استان مرکزي تعيين و رقومي گرديد. مرز کليه مناطق پراکنش در سطح استان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و نرم افزار Ilwis academic رقومي و نسبت به تهيه نقشه پراکنش به دو صورت نقشه هاي نقطه اي و پلي گوني اقدام گرديد. فهرست گونه هاي درختي و درختچه اي موجود در استان تهيه گرديد. برخي از خصوصيات آنها نظير دوره بذر دهي، نوع تکثير، نوع مصرف، وضعيت سلامت، آفات و بيماريها نيز تعيين و ثبت گرديد و در نهايت نسبت به تهيه نقشه پراکنش ۱۱ گونه از اين ذخاير درختي و درختچه اي نظير بنه، خينجوک، قره داغ، سماق، بلوط، بادامک، زرشک و ۳ گونه مختلف از زالزالک بر اساس اولويت ها و امکانات و نيروي انساني موجود اقدام گرديد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که اين گونه ها در ۴۰ منطقه از استان مرکزي به صورت توده اي و در مناطق بسياري به صورت تک درخت پراکنش دارند که بخش عمده اي از آن به درختچه بادامک اختصاص دارد. در ادامه سعي شد از طريق ارائه راه حل هاي علمي و عملي به منظور حفاظت و صيانت از اين ذخاير ارزشمند ژنتيکي اقدام گردد.