مقاله شناسايي، پراکنش و علايم شناسي عوامل بيماري ساق سياه کلزا (Leptosphaeria maculans و Leptosphaeria biglobosa) در استان هاي مازندران و گلستان و تعيين حساسيت سه رقم تجاري کلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي، پراکنش و علايم شناسي عوامل بيماري ساق سياه کلزا (Leptosphaeria maculans و Leptosphaeria biglobosa) در استان هاي مازندران و گلستان و تعيين حساسيت سه رقم تجاري کلزا
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله Leptosphaeria maculans
مقاله Leptosphaeria biglobosa
مقاله Phoma lingam و ساق سياه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرآبادي علي زمان
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما كامران
جناب آقای / سرکار خانم: صدروي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صلاتي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي ۸۶ -۸۷،Leptosphaeria maculans  و  Leptosphaeria biglobosaعوامل بيماري ساق سياه کلزا (Brassica napus L.) از بررسي علايم بيماري و خصوصيات ريخت شناسي قارچ (شکل جنسي و غير جنسي) در استان هاي مازندران و گلستان شناسايي و مورد ارزيابي قرار گرفت. جمعا ۴۹ جدايه در دو منطقه بدست آمد. علايم بيماري ساق سياه کلزا بر روي کوتيلدون ها، برگ هاي حقيقي، ساقه و محل تماس طوقه با خاک مشاهده گرديد. بر اساس ميزان رشد پرگنه در محيط سيب زميني دکستروز آگار و توليد رنگدانه از مجموع ۴۹ جدايه، تيپ بيماري زاي شش جدايه کلزا و يک جدايه خردل با استفاده از سه رقم افتراقي وستار، کوينتا و گلاسير تعيين شد. بر اساس واکنش فنوتيپي جدايه ها با ارقام افتراقي مشخص شد که چهار جدايه مربوط به گروه غير بيماري زاي PG1 (L.biglobosa)، يک جدايه متعلق به گروه بيماري زاي (L.maculans) PG2 و دو جدايه متعلق به گروه بيماري زاي (L.maculans) PGT بودند. جدايه خردل در گروه غير بيماري زا PG1 قرار گرفت. همچنين حساسيت ارقام اکاپي، زرفام و هيولا۴۰۱  نسبت به هفت جدايه مذکور بررسي گرديد. مشاهده واکنش فنوتيپي جدايه ها بر ارقام مورد مطالعه نشان داد که هر سه نسبت به نژادPGT  (جدايهD04-12  ) کاملا حساس بودند.