مقاله شناسايي ارقام بومي گلابي در بخش هاي مرکزي و غربي استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي) از صفحه ۳۹ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي ارقام بومي گلابي در بخش هاي مرکزي و غربي استان کردستان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلابي (.Pyrus spp)
مقاله فنوتيپ
مقاله ارقام
مقاله شناسايي
مقاله استان كردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غرب ايران بر اساس نظريه پژوهشگران بخشي از مركز پيدايش گلابي است و با توجه به وضعيت توپوگرافي و شرايط جغرافيايي استان كردستان، پوشش گياهي از تنوع ويژه اي برخوردار است. گلابي هاي بومي در اين استان همانند انواع وحشي گلابي از تنوع ويژه اي برخوردار مي باشد. لذا شناسايي ارقام متنوع بومي تحت کشت امري ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس به منظور شناسايي ارقام بومي گلابي در بخشهاي مرکزي و غربي استان كردستان بررسي هاي لازم بعمل آمد. در اين بررسي ها با بكارگيري صفات فنوتيپي جهت شناسايي ارقام موجود، ۵۸ صفت فنوتيپي مربوط به اندامهاي مختلف گياه (گل، ميوه، برگ و شاخه) اندازه گيري شد. اين اندازه گيري ها از آغاز رشد تا خزان كامل برگ در دو سال متوالي و با ميانگين ۲۰ داده براي هر صفت مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين تحقيق از ميان ۴۱۶ درخت بررسي شده ۲۸ رقم مختلف مشخص شدند. پس از كد گذاري صفات غير عددي همراه با صفات عددي كه كمتر تحت تاثير عوامل محيطي قرار مي گيرند، بررسي هاي آماري (تجزيه عليت، همبستگي بين صفات و تجزيه كلاستر) با استفاده از برنامه هاي نرم افزاري spss و NTYSIC2 انجام گرفت. تحليل جدول و دندروگرام حاصله از تجزيه كلاستر، تعداد ۲۸ رقم را مشخص و ميزان قرابت و خويشاوندي آنها را نشان داد. با انجام تجزيه به مولفه هاي اصلي، مولفه اول ۸۴٫۶۲% از كل واريانس متغيرهاي اوليه را توجيه نمود. تجزيه به مولفه هاي اصلي تطابق نسبتا خوبي با تجزيه كلاستر داشت. همچنين مشاهدات ما در رابطه با بعضي از صفات فنوتيپي مانند تعداد گل و ميوه در هر گل آذين با نتايج برخي از نويسندگان مغايرت داشت.