مقاله شناسايي الگوهاي اكولوژيكي حاكم بر پوشش گياهي تالاب انزلي و نقش آنها در مديريت اكوسيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي الگوهاي اكولوژيكي حاكم بر پوشش گياهي تالاب انزلي و نقش آنها در مديريت اكوسيستم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اهميت اكولوژيك عمق آب
مقاله تيپ هاي گياهي
مقاله CCA
مقاله تالاب انزلي
مقاله منطقه حفاظت شده سياه كشيم
مقاله شمال ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جليلي عادل
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس
جناب آقای / سرکار خانم: شيرواني انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: خوشنويس مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: پاك پرور مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: صفوي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه زهره
جناب آقای / سرکار خانم: شاه مير فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سعيد فرحزا
جناب آقای / سرکار خانم: باهرنيك زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب انزلي و به تبع آن منطقه حفاظت شده سياه كشيم طي سالهاي ۱۹۲۹ تا ۱۹۹۹ دستخوش تغييرات قابل توجهي شده است. عمده اين تغييرات شامل كاهش يا افزايش عمق آب و نيز تغييرات ناشي از مديريت انسان بوده است كه احتمالا تاثير جدي بر ساختار اكولوژيكي اين اكوسيستم گذاشته است. شناسايي الگوهاي اكولوژيكي حاكم بر اين اكوسيستم، خصوصا در ارتباط با تنوع گونه هاي گياهي و عوامل موثر در استقرار آنها، هدف عمده اين مطالعه بوده است. نتايج اين پژوهش نشان داد كه عمق آب در شكل دهي ساختار تيپ هاي رويشي گياهان و نحوه استقرار آنها موثر مي باشد و توزيع سه تيپ عملكردي گياهي (برآمده ازآب، شناور و غوطه ور) در ارتباط با شيب عمق آب مي باشد شامل: باتلاق جگن – گراس و ني زارهايي است كه مکانهاي با آب غني تر و كم عمق تر را اشغال مي نمايند در حاليكه گياهان غوطه ور به طور عمده در بخشهاي عميق تر تالاب غلبه داشته و گونه هاي شناور مانند Trapa natans در عمق هاي متوسط پراكنش دارند. بنابراين، اگر مديريت حفاظت به دنبال حفظ تنوع گونه هاي گياهي و جانوري است بايد گستره وسيع تغييرات عمق آب در تالاب را همواره مورد توجه قرار دهد. در صورتي كه عوامل محيطي و مديريت انسان به نحوي عمق آب را در اين منطقه حفاظت شده تحت تاثير قرار دهد، ساختار تنوع گياهي نيز به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت.