مقاله شناسايي انواع ژن هاي cry1 در نمونه هاي باسيلوس تورنجينسيس (Bacillus thuringiensis) جمع آوري شده از استان هاي خراسان و همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۱۹ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي انواع ژن هاي cry1 در نمونه هاي باسيلوس تورنجينسيس (Bacillus thuringiensis) جمع آوري شده از استان هاي خراسان و همدان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسيلوس تورنجينسيس
مقاله ژن هاي cry1
مقاله بالپولکداران
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز
مقاله خراسان
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: زرگري كاوه
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزي منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به دليل استفاده از آفت کش هاي شيميايي و تاثير سو آن ها بر محيط زيست و سلامتي انسان، توجه دانشمندان و محققان به روش هاي کنترل بيولوژيک معطوف شده است. يکي از ميکروارگانيسم هاي کاربردي در اين زمينه Bacillus thuringiensis است که از لحاظ مقدار و وسعت کاربرد، در مقام اول قرار دارد. در اين راستا، براي شناسايي سويه هاي موثر بر آفات راسته بال پولک داران، ۵۰ سويه بومي Bacillus thuringiensis جمع آوري شده از مزارع استان هاي خراسان و همدان، مورد بررسي قرار گرفت. شناسايي سويه ها بر اساس تکنيک PCR با استفاده از ۱۴ پرايمر اختصاصي براي ژن هاي cry1a، cry1b، cry1c، cry1d، cry1e، cry1f و cry1g صورت گرفت. ژن هاي cry1 پروتئين هاي فعال عليه آفات راسته بال پولک داران را کد مي کنند. از جمله آفات مهم اين راسته مي توان به مينوز برگ غلات و کرم ساقه خوار گندم اشاره کرد. بررسي باند هاي به دست آمده و مقايسه آن ها با سويه هاي شاهد نشان داد که فراواني ژن هاي مورد نظر در سويه هاي مختلف، بسيار متفاوت است، به طوري که بعضي از ژن ها مانند cry1a به وفور در سويه هاي مورد بررسي يافت شدند، در حالي که ژن هاي cry1c و cry1g در هيچ سويه اي وجود نداشتند. از اين رو، سويه هاي حاوي ژن را مي توان در آينده نزديک براي مبارزه بيولوژيک عليه حشرات مربوطه انبوه سازي کرد.