مقاله شناسايي بافت هاي موشي بيان کننده پروتئين Opticin که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم پزشكي مدرس، آسيب شناسي زيستي (علوم پزشكي مدرس) از صفحه ۳۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي بافت هاي موشي بيان کننده پروتئين Opticin
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوپتيسين
مقاله بافت هاي موشي
مقاله تکرارهاي غني از لوسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي فرد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: پريور كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: برزگريارمحمدي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: جدي تهراني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رباني حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: توالي هاي غني از لوسين (LRR) ناحيه تشخيصي مولکول است که در پروتئين هايي که با نقش هايي مانند اتصال سلول، انتقال علامت، ترميم DNA و پردازش RNA دارند، يافت مي شود. اوپتيسين يکي از اعضاي اين خانواده است. بيان  mRNAاوپتيسين موشي در چشم، قلب، مغز، بيضه، تيروئيد و اپيديديم با روش Dot Blot Hybridization شناسايي شده است. در تحقيق حاضر بيان اوپتيسين در سطح mRNA و پروتئين به وسيله دو آنتي بادي مونوکلونال توليد شده عليه پپتيدهاي اوپتيسين انساني (که در تحقيق ديگري توليد شده بود)، بررسي شد. ساختار اوپتيسين انساني و موشي با اين روش مطالعه شد.
مواد و روش ها: بافت هاي موشي از جمله، کليه، بيضه، کبد، ريه، قلب، مغز، ماهيچه اسکلتي، طحال و چشم جدا شدد. بيان اوپتيسين در سطوح mRNA و پروتئين به ترتيب با روش  هاي RT-PCR و وسترن بلات بررسي شد.
نتايج: بررسي PCR نشان داد که  mRNAاوپتيسين در همه بافت هاي مطالعه شده به استثناي ريه بيان مي شود؛ ولي پروتئين اوپتيسين در همه بافت هاي بررسي شده، شناسايي شد.
نتيجه گيري: بيان پروتئين در بافت هاي بالغ موش، نشان مي دهد که اعمالي به جز نقش شناخته شده آن در تنظيم فيبروژنوسيس کلاژن زجاجيه براي اين مولکول وجود دارد.