مقاله شناسايي بهترين ترکيب مالچي و زمان کاشت جهت انجام هيدرومالچينگ و تاثير اين خصوصيات بر برخي صفات کمي و کيفي چمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۶۵۹ تا ۶۶۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي بهترين ترکيب مالچي و زمان کاشت جهت انجام هيدرومالچينگ و تاثير اين خصوصيات بر برخي صفات کمي و کيفي چمن
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه زني
مقاله کمپوست قارچ
مقاله کمپوست زباله شهري
مقاله مالچ
مقاله چمن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كافي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: تهراني فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: داوري نژاد غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظر به اهميت فوق العاده چمن در طراحي و ايجاد فضاي سبزاستفاده از يک ماده آلي مناسب به جاي کود حيواني وکمپوست زباله شهري با توجه به معايب آنها به منظور کشت چمن ضروري است. بنابراين در اين پژوهش امکان استفاده از روش جديد هيدرومالچينگ (مخلوط بذر+مواد آلي+آب+کود+مواد ديگر بر سطح مورد نظر توزيع مي شود) بررسي شد. ماده آلي مورد استفاده، ضايعات کارخانجات قارچ،(Spent Mushroom Compost- SMC)  بود که با دو درجه پوسيدگي شش ماهه و يک ساله در دو زمان بهار و پاييز استفاده شد. آزمايش به صورت آزمايش فاکتوريل (۲×۲×۲) در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار انجام گرفت و صفاتي چون تراکم، استقرار، يک نواختي و رنگ اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که استفاده از کمپوست قارچ آثار بهتري در جوانه زني تراکم، استقرار، يک نواختي و رنگ نسبت به کود حيواني داشته است. کمپوست قارچ شش ماهه با توجه به اين که تراکم و يک نواختي بهتري ايجاد کرد و مدت زمان کمتري نيز نگه داري مي شود کم هزينه تر مي باشد و قابل توصيه تر است. در کشت بهاره نيز صفاتي همچون تراکم، استقرار، يک نواختي و جوانه زني بهتر بودند. بنابراين به طور کلي استفاده از روش هيدرومالچينگ با کمپوست قارچ شش ماهه در فصل بهار توصيه مي شود.