مقاله شناسايي تاكسونوميك و پراكنش مدوزهاي شاخه مرجانيان در خور دورق و غزاله در استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي تاكسونوميك و پراكنش مدوزهاي شاخه مرجانيان در خور دورق و غزاله در استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي تاكسونوميك
مقاله مدوزهاي مرجانيان
مقاله خور دورق و غزاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي ده موردي لاله
جناب آقای / سرکار خانم: سواري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدوزهاي مرجانيان در اكثر نقاط دنيا شناسايي شده اند اما در آسيا، از جمله ايران، مطالعات گسترده در اين زمينه انجام نگرفته است. در اين تحقيق سعي شده است كه گونه هاي مدوزهاي شاخه مرجانيان در خور دورق و غزاله شناسايي و معرفي شوند. براي اين منظور نمونه برداري به صورت ماهانه از مهر ماه ۱۳۸۴ تا شهريور ۱۳۸۵ با استفاده از تور پلانکتون با چشمه تور ۳۰۰ mm به صورت مايل از نزديکي کف تا سطح با زاويه ° ۴۵ انجام شد و با کمک صيادان محلي مدوزهاي بزرگ جهت شناسايي جمع آوري گرديد. نتايج شامل شناسايي دو رده، ۴ راسته، ۱۱ خانواده، ۱۳ جنس و ۱۴ گونه مي باشد كه به شرح زيرمعرفی می گردند: carolinae Phialucium، kambara Eirene، Andromeda Cassiopea، Rhizostoma sp، hexanemalis Eirene، tetraphylla Liriope، disper Diphyes، Phialella sp، Aequorea parva، Eutima levuka، Obelia sp، Octophialucium indicum، Octophialucium medium، Lensia subtiloides، Catostylus perezi، Diphyes chamissonis. با استفاده از روش آناليز واريانس اثرات ماه و ايستگاه بر فراواني مدوزها مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان مي دهدكه تعداد مدوزها در ماههاي مختلف به طور معني داري با يكديگر متفاوت هستند.