مقاله شناسايي ترکيبات موجود در روغن اسانس گل و برگ گياه .Sambucus ebulus L با استفاده از طيف سنجي GC و GC/MS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در گياه و زيست بوم از صفحه ۵۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي ترکيبات موجود در روغن اسانس گل و برگ گياه .Sambucus ebulus L با استفاده از طيف سنجي GC و GC/MS
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روغن اسانس ترکيبات
مقاله .Sambucus ebulus L؛ Palmitic acid؛ Limonene؛ &#945-Pinene؛ &#946-Pinene

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي نژاد سيدعنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: محرابي ساره
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: لاريجاني كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: عطوفي آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق براي شناسايي ترکيبات موجود در روغن اسانس اندام هاي هوايي گياهSambucus ebulus L.  انجام گرفت. برگ ها و گل هاي گياه  Sambucus ebulus L.از شهرستان رامسر واقع در استان مازندران در تابستان سال ۱۳۸۷ در مرحله گلدهي گياه جمع آوري شد. روغن اسانس هر بخش بوسيله روش تقطير با آب و با استفاده از دستگاه کلونجر بدست آمد. روغن هاي بدست آمده بوسيله دستگاه GC وGC/MS  آناليز شد. اجزاي شيميايي روغن هر بخش بوسيله انجام اسپکتروسکوپي MS و مقايسه شاخص ها با منابع قابل اعتماد مشخص شد. بين ۱۵ استخلاف مشخص شده در روغن برگ ها که %۹۹٫۹۹ روغن اسانس را تشکيل مي داد، به ترتيب (%۴۶٫۵) (kI=939) aPinene و (%۱۰٫۲) (kI=979) bPinene و (%۸٫۸۴) (kI=1029) Limonene ترکيبات اصلي بودند. همچنين بين ۱۹ ترکيب مشخص شده در روغن اسانس گل ها که %۹۵٫۴ روغن اسانس را تشکيل مي داد به ترتيب (%۲۷٫۷) (kI=939) aPinene، (%۱۱٫۳) (kI=1840) Palmituc acid و (%۸٫۷۴) (kI=1578) Spathulenol  اجزاي اصلي بودند.