مقاله شناسايي ترک با تحليل فرکانسهاي طبيعي سازه با استفاده از شبکه هاي عصبي نوع GMDH و سيستم عصبي-فازي ANFIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي ترک با تحليل فرکانسهاي طبيعي سازه با استفاده از شبکه هاي عصبي نوع GMDH و سيستم عصبي-فازي ANFIS
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرکانس طبيعي
مقاله شبکه هاي عصبي نوع GMDH
مقاله سيستم استنتاج تطبيقي عصبي
مقاله فازي ANFIS-الگوريتم ژنتيک
مقاله تجزيه مقادير منفرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويزه منصور
جناب آقای / سرکار خانم: نريمان زاده نادر
جناب آقای / سرکار خانم: مليحي ديزگاه علي
جناب آقای / سرکار خانم: جوادزاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود ترک در سازه، موجب نرمي محلي و تغيير در خواص سختي و رفتار ديناميکي سازه مي شود. رفتار ديناميکي سازه داراي ترک، به عمق و مکان ترک بستگي دارد؛ از اين رو مي توان براي شناسايي عمق و مکان ترک از تغييرات رفتار ديناميکي سازه ناشي از ترک، استفاده نمود. در اين مقاله ابتدا سه فرکانس طبيعي اول يک تير يکسردرگير که يک ترک سطحي باز براي ده عمق ترک مختلف و براي سي مکان مختلف در آن ايجاد شده است، با استفاده از تحليل المان محدود محاسبه مي شوند. سپس نتايج حاصل از تحليل المان محدود به عنوان ورودي شبکه عصبي نوع GMDH و همچنين سيستم استنتاج تطبيقي عصبي-فازي ANFIS براي مدلسازي و پيش بيني عمق و مکان ترک مورد استفاده قرار مي گيرند. اين روشها براي يک تير ايزوتروپيک يکسرگيردار مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته است که نتايج حاصل، توانايي مطلوب روشهاي ارایه شده را نشان مي دهد.