مقاله شناسايي توانمندي هاي منطقه اي بنگاه هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي استان هاي منتخب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهريور ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۶۰ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي توانمندي هاي منطقه اي بنگاه هاي كوچك و متوسط (مطالعه موردي استان هاي منتخب)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندي منطقه اي
مقاله بنگاه هاي كوچك و متوسط
مقاله بهره وري
مقاله كاردهي
مقاله سودآوري
مقاله سرمايه بري
مقاله عدم وابستگي به منابع خارجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصحي فر وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اختصاص سهم بالايي از بنگاه هاي صنعتي كشور به بنگاه هاي كوچك و متوسط و نقش انكارناپذير آن ها به ويژه در برخي از شاخص هاي اقتصادي از جمله سهم از صادرات و ارزش افزوده توليد در كشورهاي صنعتي، كانون توجه اقتصاددانان را از بنگاه هاي بزرگ و صنعتي به سمت بنگاه هاي كوچك و متوسط سوق داده است. در كانادا ۹۸ درصد بنگاه ها كوچك و متوسط هستند و در ژاپن ۶۰ درصد صادرات صنايع متعلق به اينگونه بنگاه ها است. در ايران با وجود آنكه ۹۹ درصد بنگاه ها كوچك و متوسط مي باشند، تنها ۱۷ درصد ارزش افزوده صنعت متعلق به آن ها است. بر اساس نتايج مطالعه برنامه ريزي در جهت هدايت بنگاه هاي كوچك و متوسط از وظايف دولت ها است و نقش كليدي در موفقيت آن ها ايفا مي كند. مشخص كردن گروه كالاها و خدماتي كه بنگاه در توليد آن ها از مزيت بيشتري برخوردار است، از جمله اين وظايف است.
در مقاله حاضر، ۱۰ گروه برتر از كالاها و خدمات داراي توانمندي منطقه اي در ۱۰ استان داراي بيشترين تعداد بنگاه هاي كوچك و متوسط شناسايي و بررسي مي شوند. روش شناسايي ۱۰ گروه برتر كالاها و خدمات مزيت دار، روش امتياز استاندارد شده و شاخص ناموزون موريس مي باشند كه بيشترين سنخيت را با شاخص هاي كليدي تصميم گيري در بنگاه هاي كوچك و متوسط دارند. در نهايت راه كارها و توصيه هاي سياستي بر اساس گروه هاي كالايي شناسايي شده مطرح شده اند كه از جمله مي توان به استفاده از روش ها و ساختارهاي حمايتي مختلف با توجه به تفاوت صنايع و در نظر داشتن شكل هاي مشخص و دقيق سياستي به جاي اشكال كلي و مبهم اشاره كرد.