مقاله شناسايي جاده و تشخيص خودرو در تصاوير هوايي با استفاده از شدت روشنايي و رنگ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش در فناوري برق (الكترونيك و قدرت) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي جاده و تشخيص خودرو در تصاوير هوايي با استفاده از شدت روشنايي و رنگ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شناسايي جاده
مقاله استخراج جاده
مقاله تشخيص خودرو
مقاله بينايي ماشين
مقاله تبديل هاف
مقاله کد زنجيره اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: بهراد عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خلاصه: يکي از مهم ترين کاربردهاي عکس هاي هوايي، شناسايي و استخراج جاده و خودرو از تصاوير هوايي مي باشد. در اين مقاله ابتدا، با استفاده از شدت روشنايي و محتواي رنگ و فيلتر کردن تصوير در مدل هاي HSI و RGB، محدوده هاي جاده تعيين مي گردد. سپس به منظور حذف نويز از فيلترهاي متوسط گير و ميانه استفاده مي شود. پس از لبه يابي توسط فيلتر لبه ياب مناسب، زاويه بين خط هاي مجاور جاده، توسط روش تبديل هاف محاسبه شده و خط هاي غير موازي زايد حذف مي گردد. در گام بعدي، کدهاي زنجيره اي به منظور فرموله کردن لبه هاي جاده به دست مي آيد و بازسازي جاده از فايل کدهاي زنجيره اي صورت مي پذيرد. مرحله آخر، تشخيص خودرو از تصاوير هوايي با استفاده از ويژگي سايه ايجاد شده از خودرو است. هدف از اين مقاله ارايه روش بهينه در شناسايي جاده، انجام چندين مرحله اصلاح جاده، کد کردن آن و تشخيص خودرو مي باشد. در اين تحقيق مرجع تصاوير هوايي جاده، پايگاه Google Earth است. دقت کدهاي زنجيره اي به منظور شناسايي جاده حدود ۹۰% به دست آمده که نسبت به کارهاي قبلي انجام شده بهبود نسبي حاصل شده است.