مقاله شناسايي جدايه ميکوريزا از درختان عناب (Ziziphus Jujuba mill) و تاثير سن گياه بر ميزان ميکوريزايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۵ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي جدايه ميکوريزا از درختان عناب (Ziziphus Jujuba mill) و تاثير سن گياه بر ميزان ميکوريزايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عناب
مقاله Ziziphus jujuba mill
مقاله GLomus
مقاله ميكوريزاي وزيكولار-آربوسكولار (VAM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: دقيقي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: دقيقي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هم زيستي ميكوريزايي رايج ترين هم زيستي در گياهان آوندي است و انواع مختلفي دارد. عناب (Ziziphus jujuba mill) از گياهان بومي و اقتصادي ايران است كه به طور عمده در خراسان جنوبي كشت مي شود. به دليل تاثير هم زيستي ميكوريزا بر رويش، سازش و گسترش جغرافيايي گياهان، اين پژوهش جهت تعيين نوع هم زيستي ميكوريزايي در شهرستان بيرجند انجام شد. هم چنين به دليل تاثير مثبت هم زيستي ميكوريزايي بر عملكرد گياهان در شرايط تنش زا، اندركنش هم زيستي ميكوريزايي و سن درختان عناب در قالب فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي در شرايط مزرعه اي مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه در درختان عناب گونه هايي از جنس Glomus به ويژه گونه Glomous coronatum اندوميكوريزاي وزيكولار-آرباسكولار (VAM) تشكيل مي دهند. نتايج تحقيق نشان داد ميزان ميکوريزايي به ترتيب در گروه هاي سني ۲۸-۲۵ سال، ۱۷-۱۵ سال و ۱۰-۷ سال کاهش پيدا نمود و اختلاف بين آن ها معني دار و چشم گير بودند. به عبارتي ديگر ميزان ميکوريزايي با گروه هاي سني بالاتر بيشتر از گروه هاي سني کمتر بود. بنابراين توسعه ميكوريزا و اتخاذ شيوه هاي مديريت كشاورزي براي تحريك و ترويج اندركنش متقابل ميكوريزا در گياه، الگوي توسعه مناسبي براي كشاورزي پايدار عناب است و هم سو با اصول كنوانسيون هاي تنوع زيستي و توسعه پايدار مي باشد.