مقاله شناسايي جدايه هاي مقاوم Pyricularia grisea به قارچ كش ادي فنفوس در استان مازندران و اثر تري سيكلازول بر آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي جدايه هاي مقاوم Pyricularia grisea به قارچ كش ادي فنفوس در استان مازندران و اثر تري سيكلازول بر آنها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلاست برنج
مقاله مقاومت به قارچ کش ها
مقاله ادي فنفوس
مقاله تري سيکلازول
مقاله Pyricularia grisea

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان خليلي مهري
جناب آقای / سرکار خانم: صدوري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بلاست، ناشي ازPyricularia grisea ، مهمترين بيماري قارچي برنج در استان مازندران است. براي شناسايي جدايه هاي مقاوم به قارچ كش ادي فنفوس، ۵۰ جدايه بيمارگر از مزارع برنج مناطق مختلف اين استان جمع آوري شدند و ميزان بازدارندگي از رشد پرگنه آنها توسط غلظت هاي ۱ تا ۱۴۰ قسمت در ميليون اين قارچ كش مخلوط با محيط غذايي PDA و EC50 آن براي اين جدايه ها در فواصل زماني ۵، ۷ و ۱۴ روز تعيين شد. سپس توانايي بازدارندگي از رشد پرگنه ۱۱ جدايه نيمه مقاوم و مقاوم به ادي فنفوس اين بيمارگر توسط قارچ كش تري سيكلازول و EC50 آن براي اين جدايه ها نيز در فواصل زماني فوق الذكر تعيين شد. آنگاه شدت بيماري حاصل از ۲ جدايه مقاوم و ۱ جدايه حساس به ادي فنفوس، همراه با استفاده از قارچ كش ها در گلخانه روي برنج رقم طارم آزمايش شدند. نتايج نشان دادند كه ۳۴% جدايه ها حساس، ۲۲% نيمه حساس، ۳۰% نيمه مقاوم و ۱۴% مقاوم به قارچ كش ادي- فنفوس و همه جدايه هاي نيمه مقاوم و مقاوم به ادي فنفوس به تري سيكلازول حساس هستند. همچنين قارچ كش تري سيكلازول در آزمايش گلخانه اي در برابر تمام جدايه ها به نحو معني داري بيش از ادي فنفوس بيماري را كاهش داد. حضور جدايه هاي مقاوم به ادي فنفوس اين بيمارگر در اين استان، حساسيت آنها به تري سيكلازول و توانايي بهتر اين قارچ كش در كنترل بيماري براي اولين بار گزارش مي شوند.