مقاله شناسايي جريان هاي تجاري بخش کشاورزي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي (اقتصاد و كشاورزي) از صفحه ۲۰۳ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي جريان هاي تجاري بخش کشاورزي در ايران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تابع تقاضاي واردات
مقاله تابع تقاضاي صادرات
مقاله آزمون کرانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستميان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالاشرافي سيدمهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي جريان هاي تجاري بخش کشاورزي در ايران در دوره زماني ۱۳۵۵- ۱۳۸۳ مي پردازد. از آن جا كه كشور ايران در بخش كشاورزي با هر دو گروه از كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته داراي تبادلات تجاري است، بنابراين شناسايي جريان هاي تجاري بخش کشاورزي و متغيرهاي موثر بر آن مي تواند در تعيين الگوي تجارت كشاورزي ايران با اين گروه از كشورها اهميت فراواني داشته باشد. براي تحليل روابط بلندمدت ميان حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزي و عوامل اثرگذار بر آن ها از تكنيكي نوين در عرصه آزمون همگرايي موسوم به آزمون کرانه ها استفاده شده است.نتايج اين آزمون نشان مي دهد که ميان حجم واردات و صادرات محصولات کشاورزي و عوامل اثرگذار بر آن ها در بلندمدت يک رابطه تعادلي برقرار است. توابع تقاضاي واردات و صادرات محصولات کشاورزي با به کارگيري رويکرد الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) تخمين زده شده است که بر اين اساس كشش هاي بلندمدت درآمدي، قيمتي و نرخ ارز در تابع تقاضاي واردات به ترتيب برابر با ۰٫۲۱، -۰٫۹۵ و ۰٫۱۴- و در تابع تقاضاي صادرات به ترتيب برابر با ۱٫۱۵، ۰٫۹۲- و ۰٫۱۱- تخمين زده شد. بر اساس شرط مارشال- لرنر از آنجا که مجموع كشش هاي قيمتي در توابع تقاضاي واردات و صادرات محصولات کشاورزي بزرگتر از ۱ است، بنابراين تضعيف پولي مي تواند باعث بهبود تراز تجاري بخش کشاورزي شود.