مقاله شناسايي دو باکتري بيماري زاي انسان در روده ماهي کپور معمولي پرورشي (cyprinus carpoie) در تعدادي از استخرهاي پرورشي استان خراسان رضوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي جانوري از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي دو باکتري بيماري زاي انسان در روده ماهي کپور معمولي پرورشي (cyprinus carpoie) در تعدادي از استخرهاي پرورشي استان خراسان رضوي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشيا کولي
مقاله خراسان رضوي
مقاله کپور معمولي
مقاله ليستريا مونوسيتوجنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري امير
جناب آقای / سرکار خانم: غفوريان محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف ماهي به عنوان يک منبع پروتئيني ارزان وقابل دسترس در حال گسترش مي باشد از طرفي گزارش هاي روزافزون در مورد بيماري هاي ناشي از مصرف مواد غذايي آلوده از جمله ماهي و فراورده هاي دريايي وجود دارد. هدف از اين مطاله بررسي ميزان آلودگي دستگاه گوارش کپور معمولي پرورشي در استان خراسان رضوي به اشرشيا کولي و ليستريا مونو سيتوجنز مي باشد تابا مشخص نمودن درصد آلودگي سعي در کاهش آن داشته باشيم. تعداد ۴۰ ماهي کپور معمولي (cyprinus carpoie) از مجموع ۱۰ استخر پرورش ماهي در استان خراسان رضوي صيد گرديد و سپس در کنار يخ با رعايت شرايط بهداشتي به آزمايشگاه منتقل شد. جهت جداسازي ليستريا نمونه ها بمدت ۷ روز در دماي ۴ درجه سانتي گراد در محيط L.E.B غني سازي شده و سپس به محيط کشت انتخابي ليستريا آکسفورد آگار انتقال يافتند. تشخيص اوليه باکتريها با بهره گيري از آزمونهاي مورفولوژيک و بيوشيميايي مورد تاييد قرار گرفت که در اين بررسي %۵ نمونه ها به لحاظ وجود باکتري موردنظر، مثبت ارزيابي شدند. همزمان با اين بررسي، جداسازي و تشخيص اشرشيا کولي O157H7 انجام شد. براي کشت اشرشيا کولي از محيط آبگوشت قلب و مغز به محيط مک کانکي آگار برده و سپس از اين محيط روي دو محيط VRBA و E.M.B کشت داده شد و بعد از رشد اشرشيا کولي روي محيط E.M.B از پرگنه هاي تيپيک آن روي محيط هاي T.S.I کشت داده و نتايج بررسي گرديد. از بين کلوني هاي مشکوک ميزان %۷۵ نمونه ها از لحاظ آلودگي به اشرشيا کولي مثبت شد و در هيچ يک از نمونه ها سروتيپ O157H7 مشاهده نشد. ميزان بالاي آلودگي در اين استان را مي توان بوجود عوامل آلوده کننده استخرهاي پرورش ماهي مانند استفاده زياد از کودهاي حيواني جهت غني سازي دانست و عدم رسيدگي کافي به محيط پرورش ماهي از نظر بار ميکروبي آب استخرها و… را به آن مرتبط دانست .