مقاله شناسايي زنبورهاي پارازيتوييد و هيپرپارازيتوييد تعدادي ازعمومي ترين شپشک هاي نرم تن (Hom.:Coccidae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۸۸۷ تا ۸۹۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي زنبورهاي پارازيتوييد و هيپرپارازيتوييد تعدادي ازعمومي ترين شپشک هاي نرم تن (Hom.:Coccidae)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پارازيتوييد
مقاله شپشک هاي نرم تن
مقاله هيپرپارازيتوييد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: رخشاني احسان
جناب آقای / سرکار خانم: فتحي پور يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ولي اله
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زنبورهاي پارازيتوييد و هيپرپارازيتوييد تعدادي از عمومي ترين شپشک هاي نرم تن (Hom.:Coccidae) شامل Coccus hesperidum (L.) ،Eulecanium coryli (L.) , E. tiliae L.، Sphaerolecaniumprunastri Fonscolombe Saissetia oleae (Oliver)  و در تهران و مناطق محدودي از استان گيلان در سال ۱۳۸۱ جمع آوري و شناسايي شدند. پارازيتوييدهاي اوليه شامل Blastothrix sericea (Dalman)، Mayr Encyrtus lecaniorum، Metaphycus Compère angustifrons، Microterys hortulanus Erd?s،Microterys nietneri (Motschulsky) از خانواده Encyrtidae و(Walker) Coccophagus lycimnia  از خانواده Aphelinidae و پارازيتوييدهاي ثانويه شامل Cerapterocerus mirabilis Westwood  از خانواده Encyrtidae و Pachyneuron muscarum (L.) از خانواده Pteromalidae بودند. گونه Moranila californica (Howard) از خانواده Pteromalidae نيز به عنوان شکارچي تخم معرفي گرديد. زنبورهاي M.angustifrons،hortulanus M.  و M.californica براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند.