مقاله شناسايي علايم شاخص در اختلال هاي روان پريشي: اختلال هاي اسكيزوفرني، افسردگي اساسي و خلقي دوقطبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در روان شناسي كاربردي از صفحه ۲۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي علايم شاخص در اختلال هاي روان پريشي: اختلال هاي اسكيزوفرني، افسردگي اساسي و خلقي دوقطبي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسكيزوفرني
مقاله افسردگي اساسي
مقاله خلقي دوقطبي و روان پريشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمري گيوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حشمتي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش شناسايي علايم شاخص در اختلال هاي روان پريشي يعني اسكيزوفرني، افسردگي اساسي و دو قطبي بود.
روش: پژوهش از نوع پس رويدادي بود که به شيوه در دسترس ۲۰۴ بيمار دچار اختلال هاي روان پريشي بستري در بيمارستان هاي فاطمي و ايثار شهرستان اردبيل انتخاب و با مصاحبه‌ نيمه ساختار يافته مقياس درجه بندي روان پريشي چواينارد و ميلر b) و (۱۹۹۹a بررسي شدند. از اين تعداد ۸۴ نفر دچار اسكيزوفرني، ۵۲ نفر دچار اختلال افسردگي اساسي و ۶۸ نفر نيز دچار اختلال خلقي دو قطبي بودند. تحليل اطلاعات با دو آزمون تحليل عامل و تحليل تشخيصي انجام شد.
يافته ها: نشان دادند در کل در سه گروه بيمار بستري، چهار عامل توهم جسمي، هذيان قدرت مافوق حسي، اختلال عمل در نتيجه افكار و توهم شنوايي به ترتيب با ۸/۱۱%، ۷/۸%، ۵/۵%، ۳/۵% وجود دارد. در گروه اختلال اسكيزوفرني پنج عامل اختلال در ادراك محيط، توهم جسمي، هذيان مذهبي فراحسي، اختلال عمل در نتيجه افكار، توهم شنوايي به ترتيب ۴۷/۱۰%، ۷۲/۷%، ۲۹/۶%، ۲۸/۶% و ۲۶/۶% است. در گروه اختلال خلقي دو قطبي پنج عامل هذيان همه كار تواني، توهم شنوايي، خطاي ادراكي، توهم دهليزي ـ حركتي و حواسپرتي به ترتيب ۲۵%، ۳۸/۱۱%، ۲/۸%، ۵/۶% و ۴/۵% است و در گروه افسردگي اساسي هفت عامل هذيان نامتجانس با خلق شامل هذيان حسادت و فراحسي، انواع توهم شنودي غيركلامي، تحريف ادراكي، توهم جسمي، حواس پرتي، تفكر جادويي، هذيان جنسي به ترتيب ۲۷%، ۹/۱۱%، ۹/۸%، ۵/۶%، ۸/۵%، ۶/۵% و ۲/۵% وجود دارد.
نتيجه گيري: در ۲/۶۳% از موارد اختلال هاي مورد مطالعه با استفاده از مصاحبه‌ نيمه ساختار يافته مقياس درجه بندي روان پريشي درست طبقه‌بندي شده است.