مقاله شناسايي عوامل بيماري زايي قارچي پوسيدگي ريشه و طوقه گوجه فرنگي دراستان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي (علوم كشاورزي) از صفحه ۷۹ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل بيماري زايي قارچي پوسيدگي ريشه و طوقه گوجه فرنگي دراستان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون بيماري زايي
مقاله Fusarium
مقاله Phytophthora
مقاله Rhizoctonia

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرسندي سامره
جناب آقای / سرکار خانم: باباي اهري اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي بهار و تابستان سال هاي ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ از مزارع گوجه فرنگي شهرستان هاي آذرشهر، اسکو، بناب، تبريز، شبستر، عجب شير، مراغه، مرند، ملکان و ميانه بازديد و از گياهان مشکوک به بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه و نيز خاک پاي بوته هاي آلوده، نمونه برداري شد. نمونه ها به آزمايشگاه منتقل و به منظور جداسازي قارچ هاي بيمارگر، از محيط کشت هاي PDA، PCA و CMA و براي جداسازي عوامل شبه قارچي، علاوه از محيط کشت هاي فوق، از روش طعمه گذاري در خاک هاي آلوده استفاده شد. محيط هاي کشت CLA، CMA، PCA، PDA براي تشخيص جدايه ها در سطح گونه به کار برده شد. در مجموع ۷۷۸ جدايه ي قارچي و شبه قارچي، جداسازي و مورد بررسي قرار گرفت. گونه هاي Fusarium oxysporum، Fusarium solani،Fusarium equiseti ،Fusarium acuminatum، Fusarium latertium، Fusarium semitectum،Rhizoctonia solani ،Phytophthora drechsleri  و Verticillium dahliae  شناسايي شدند. سپس بيماري زايي ۲۶ جدايه منتخب روي رقم سوپرچيف مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به تشخيص گونه ها پس از مشاهده علايم تيپيک بيماري در ميزبان، شدت بيماري زايي هر کدام از جدايه ها با استفاده از درصد گياهان آلوده محاسبه گرديد.