مقاله شناسايي عوامل تعيين كننده توسعه تجارت در كشورهاي عضو گروه دي هشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۶۰ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل تعيين كننده توسعه تجارت در كشورهاي عضو گروه دي هشت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجارت
مقاله درآمد سرانه
مقاله اندازه اقتصاد
مقاله توسعه مالي
مقاله دي هشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راستي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر برخي عوامل مهم تعيين كننده توسعه تجارت شناسايي گرديده و سپس به بررسي آثار آن ها بر افزايش تجارت گروه دي هشت پرداخته شده است. يافته ها حاكي از نقش موثر درآمد سرانه بالا و توسعه مالي كشورها بر گسترش تجارت آن ها است. از اين رو پيشنهاد گرديد كه براي توسعه تجارت لازم است هر دو بخش واقعي و مالي اقتصاد مورد توجه قرار گيرد. به علاوه يافته هاي ديگر مقاله نشان داده است كه اندازه بازارها بر توسعه تجارت اثر معكوس داشته و بيانگر بالا بودن هزينه خودكفايي در كشورهاي با بازار كوچكتر در مقايسه با كشورهاي داراي بازار بزرگتر است. بنابراين در ادامه توصيه گرديد به منظور ارتقا و توسعه بيشتر تجارت اعضا گروه دي هشت چند كشور داراي درآمدهاي سرانه و توسعه مالي بالاتر و به طور نسبي برخوردار از اندازه بازار كوچكتر نيز به اعضاي اين گروه افزوده گردد.