مقاله شناسايي عوامل حياتي موفقيت در مديريت ريسك برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي در بانك هاي تجاري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل حياتي موفقيت در مديريت ريسك برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي در بانك هاي تجاري ايران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل برون سپاري
مقاله سيستم هاي اطلاعاتي
مقاله عوامل موثر در موفقيت
مقاله مديريت ريسک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آسوشه عباس
جناب آقای / سرکار خانم: ديوانداري علي
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: يزداني حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي از موضوعاتي است كه در سال هاي اخير توجه زيادي را به خود جلب كرده است چراكه بسياري از پروژه هاي سيستم هاي اطلاعاتي در درون سازمان ها به اين صورت انجام مي گيرد. از طرف ديگر نرخ شكست اين گونه پروژه ها نيز بسيار بالا است. هدف از ارايه مقاله اين است كه عوامل موثر در موفقيت مديريت ريسك برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي را در بانك هاي تجاري ايران بيابد تا با استفاده از اين عوامل، ضريب موفقيت مديريت ريسك پروژه هاي برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي را بتوان افزايش داد. روش تحقيق حاضر از نظر هدف، كاربردي، از نظر روش گردآوري داده ها، توصيفي- پيمايشي، ابزار آن، پرسشنامه و جامعه آماري، خبرگان حوزه بانكداري تجاري است. در اين تحقيق ابتدا ريسك هاي برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي شناسايي و رتبه بندي گرديد، سپس علل برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي مورد پيمايش قرار گرفت و بالاترين علل شناسايي شد و در نهايت ريسك هايي كه ارتباطي با بالاترين دلايل برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي نداشتند حذف و عوامل موثر در موفقيت مديريت ريسك هاي باقيمانده استخراج گرديد.