مقاله شناسايي عوامل داخلي موثر بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط و ارايه مدلي اثربخش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل داخلي موثر بر عملكرد شركت هاي كوچك و متوسط و ارايه مدلي اثربخش
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل يکپارچه
مقاله عوامل داخلي استراتژيک
مقاله شرکت هاي کوچک و متوسط (SMEs)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي فارسي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طول چند سال گذشته کسب و کارهاي کوچک و متوسط به عنوان اصلي ترين منابع ايجاد شغل در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه شناخته شده اند. اين نوع از کسب و کارها به سبب ماهيت و ويژگي هاي خاص خود و به دليل اينکه سهم مهمي در تامين نرخ بيکاري کشورها و افزايش رشد و توسعه اقتصادي جوامع دارند، براي دولت ها داراي اهميت بسيار بالايي مي باشند. اين شرکت ها به دليل کوچکي و سادگي در ساختار سازماني، انعطاف پذيري بالا در برابر تغييرات، سرعت قابل قبول در روند انجام فعاليت ها و همچنين قدرت رقابت در محيط بيروني شرکت از توانايي و ظرفيت هاي بسيار بالايي جهت بهبود عملکردهاي خود و دست يابي به اهداف برنامه ريزي شده شرکت با استفاده از منابع موجود، برخوردار مي باشند.
با توجه به آنچه بيان شد، شناسايي صحيح عوامل استراتژيک موثر بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط و به کارگيري درست هر يک از آنها به مانند سلاحي قدرتمند عمل نموده و از کسب و کارهاي کوچک ومتوسط در برابر تغييرات نابهنگام محيطي محافظت خواهد نمود. لذا تحقيق حاضر با هدف مشخص نمودن عوامل استراتژيک داخلي موثر بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط، ضمن مرور مستند بر ادبيات موضوعي مربوط، تعاريفي مختلف، مدلي يکپارچه از عوامل استراتژيک داخلي موثر بر عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط ارايه شده است و در ادامه براي هر يک از ابعاد قضيه اي ارايه شده است. قضاياي اصلي تحقيقي حاضر اين است که آيا عوامل مديريتي، منابع انساني، ساختار سازماني، اندازه سازماني، سيستم هاي سازماني، بازاريابي و فروش، فناوري اطلاعات، تحقيق و توسعه، استراتژي ها شرکت، توليد و عمليات و منابع مالي سازمان بر بهبود عملکرد شرکت هاي کوچک و متوسط تاثير معناداري دارد؟ به منظور تاييد يا رد هر يک از قضايا، از ادبيات و تئوري هاي مرتبط پيشين استفاده شده است و تمامي قضايا مورد تاييد قرار گرفت. در پايان، ضمن جمع‏بندي و بيان نتايج تحقيق، پيشنهادات مرتبط با آن براي مديران و نيز ادامه و پيگيري تحقيقات مشابه در آينده ارايه شده است.