مقاله شناسايي عوامل درون سازماني مشارکت معلمان در طرح اقدام پژوهي چالشي جديد در حوزه آموزش و پرورش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه تربيتي از صفحه ۱۹۱ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل درون سازماني مشارکت معلمان در طرح اقدام پژوهي چالشي جديد در حوزه آموزش و پرورش
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل درون سازماني
مقاله مشارکت معلمان
مقاله معلم پژوهنده
مقاله اقدام پژوهي
مقاله آگاهي معلمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي هزارجريبي حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به بررسي عوامل بازدارنده درون سازماني مشارکت معلمان در طرح معلم پژوهنده مي پردازد. طرح معلم پژوهنده و اقدام پژوهي نوآوري جديدي در نظام آموزش و پرورش کشور است. اقدام پژوهي روشي جديد براي بهبود عملي، نوآوري، تغيير و توسعه اقدام هاي آموزشگاهي و اجتماعي است. در اين پژوهش ۳۸۴ نفر از معلمان با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شده و به پرسشنامه تحقيق پاسخ دادند. نتايج بيانگر آن است که کمبود آگاهي و اطلاعات معلمان يکي از مهمترين عوامل بازدارنده مشارکت آنان در طرح اقدام پژوهي است. همچنين کمبود امکانات و ديگر منابع علمي پژوهشي، نگرش و عمل مديران، کمبود وقت، کمبود توجه يکسان به دوره هاي تحصيلي، عدم توجه به جنسيت و رجحان تصميم هاي بدون اتکا بر تحقيق از موانع ديگر درون سازماني مشارکت معلمان در طرح اقدام پژوهي مي باشد.