مقاله شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت فناوري اطلاعات از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي تهران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم مديريت دانش
مقاله عوامل كليدي توفيق
مقاله جهت گيري استراتژيك
مقاله فرهنگ مشاركتي
مقاله زيرساخت اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنوردآهن فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با ورود به هزاره سوم شاهد تغييرات سريع در فن آوري ها و شدت پيچيدگي محيط هستيم. در چنين شرايطي، ايجاد مزيت رقابتي استراتژيك نيازمند نوع جديدي از سازمان هاست كه قابليت ايجاد دانش كيفي را داشته باشند. به همين دليل از مديران انتظار مي رود كه درك عميقي از تحولات سازماني داشته باشند و عملكرد سازمان ها را از طريق سرمايه گذاري در پروژه هاي مبتني بر دانش ارتقا دهند. مهمترين گام در اين خصوص بررسي عوامل موثر در پياده سازي مديريت دانش و شناسايي تنگناهاي آن است. در اين مقاله عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و مراكز آموزش عالي تهران بررسي و شناسايي شده اند. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه عوامل كليدي موفقيت سيستم مديريت دانش در دانشكده ها و موسسات آموزش عالي تهران عبارتند از: توسعه منابع انساني، جهت گيري استراتژيك دانايي محور، زير ساخت سيستم هاي اطلاعاتي، فرهنگ مشاركتي، الگوگيري، ارزيابي و انتقال دانش، و درگيري افراد.