مقاله شناسايي عوامل مرتبط با ميزان موفقيت كارآفرينان شركت هاي كوچك صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۸ در دانشور رفتار از صفحه ۴۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل مرتبط با ميزان موفقيت كارآفرينان شركت هاي كوچك صنعتي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت هاي مديران
مقاله شرکت هاي کوچک صنعتي
مقاله کارآفريني
مقاله برنامه سوم توسعه اقتصادي
مقاله اجتماعي و فرهنگي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده يداله
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي سيدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه حاضر با هدف توصيف و تبيين عوامل مرتبط با ميزان موفقيت مديران شركت هاي كوچك صنعتي در ايجاد شركت و استمرار فعاليت در رابطه با كارآفريني در شهر ستان اهواز طي سه سال اول [۱۳۸۰-۱۳۷۸] برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور به اجرا در آمد. آمار اداره كل صنايع استان خوزستان تعداد شركت ها را طي ۳ سال مذكور ۱۲۰۴ اعلام كرده بود. با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده بر حسب نوع فعاليت شركت ها، ۱۳۱ تن از مديران شركت هاي كوچك صنعتي موفق و ناموفق شناسايي شدند و پرسشنامه اي به نشاني مديران ارسال گرديد. همچنين با ۲۵ تن از مديران اين شركت ها نيز مصاحبه به عمل آمد. نتايج به دست آمده نشان داد كه؛ الف- از ديدگاه مديران شركت هاي ناموفق عوامل زير به ترتيب اهميت تاثير بيش تري بر عملكرد شركت هاي كوچك صنعتي در شهر اهواز داشته اند: مهارت هاي فني، وضعيت مالي شركت، وضعيت سازماني و اداري، عوامل زير ساخت شركت، عوامل غير رسمي، شاخص مهارت هاي ادراكي، شاخص مهارت و آموزش نيروي انساني و مهارت هاي انساني، ب- از ديدگاه مديران شركت هاي موفق رتبه بندي عوامل تاثير گذار بر عملكرد شركت هاي كوچك صنعتي به ترتيب اولويت به شرح زير است: مهارت هاي فني، شاخص مهارت و آموزش نيروي انساني، شاخص مهارت هاي ادراكي، وضعيت مالي شركت، مهارت هاي انساني، عوامل زير ساخت شركت، وضعيت سازماني و اداري و عوامل غيررسمي.