مقاله شناسايي عوامل موثر ارتقاي آموزش طراحي مجتمع هاي زيستي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر ارتقاي آموزش طراحي مجتمع هاي زيستي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طراحي مجتمع هاي زيستي
مقاله آموزش همگرا و واگرا
مقاله انسجام و انتقال يادگيري
مقاله ماهيت بين رشته اي
مقاله خلاقيت
مقاله ارزش هاي فرهنگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي الحسابي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اربابيان همايون
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زماني مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف شناسايي عوامل موثر در ارتقاي آموزش طراحي مجتمع هاي زيستي، جهت دستيابي به اين هدف از شش گروه مرتبط با موضوع يعني استادان درس طراحي معماري، استادان دروس مرتبط با معماري، معماران دست اندرکار طراحي مسکن، دانشجوياني که درس را گذرانده و در دفاتر مهندسي مشغول به کار شده اند، دانشجويان کارشناسي معماري که در حال گذراندن اين درس مي باشند و دانشجويان کارشناسي ارشد معماري با گرايش مسکن، نظرخواهي به عمل آمده است. اين مطالعه از حيث هدف، کاربردي و از نظر جمع آوري اطلاعات، توصيفي و از شاخه پيمايشي است. براي جمع آوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي دهد که توجه به آموزش ترکيبي همگرا (استاد و شاگردي) و واگرا (مدرن)، توجه به دروس مرتبط و پيش نياز طراحي، انسجام و انتقال يادگيري در امر آموزش طراحي مسکن، اعتقاد به ماهيت بين رشته اي بودن معماري و به کارگيري علوم مرتبط، توجه بيشتر به خلاقيت و به کارگيري روش هاي خلاقانه در کارگاه طرح معماري ۵، مفيد بودن ارتباط با معماران تجربي در امر آموزش طراحي مسکن، در نظر گرفتن ارزش هاي فرهنگي، ملي و ديني در امر طراحي مسکن، دخيل کردن بهره بردار در طراحي از طريق مشارکت فکري و ارتباط سيستماتيک با دفاتر و مهندسان حرفه اي به زعم جامعه هدف، از مهم ترين عوامل موثر در ارتقاي آموزش طراحي مجتمع هاي زيستي مي باشد.