مقاله شناسايي عوامل موثر بر بازده غيرعادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۹۴ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر بازده غيرعادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازده غيرعادي سهام
مقاله عرضه عمومي اوليه سهام
مقاله خطاي پيش بيني سود هر سهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبارزاده كنگرلويي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات قيمت سهام شركت ها تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله عوامل سياسي، اقتصادي… است. يكي از عوامل موثر بر روند قيمت سهام يك شركت، نشانه ها و علايمي است كه به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شركت انعكاس مي يابد و در دسترس سرمايه گذاران قرار مي گيرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوي شركت ها، صورت هاي مالي اساسي و اعلان سود پيش بيني شده هر سهم براي سال مالي آينده است. اين اطلاعات حسابداري نقش مهمي در تصميم گيري سرمايه گذاران در خصوص خريد، فروش و نگهداري سهام دارند. در اين پژوهش وجود بازده غيرعادي در زمان عرضه اوليه به عموم در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و برخي عوامل احتمالي موثر بر آن مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور از اطلاعات ۱۰۳ شركت جديدالورود به بورس تهران در محدوده زماني سال هاي ۱۳۷۸ لغايت ۱۳۸۶ استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل داده ها بيان گر وجود بازده غيرعادي مثبت طي ۱۲ ماه و ۲۴ ماه پس از عرضه اوليه سهام شركت هاي نمونه در بورس اوراق بهادار تهران است. از بين پنج متغير مستقل خطاي پيش بيني سود هر سهم، شرايط عمومي بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشيه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام؛ تنها متغيرهاي خطاي پيش بيني سود هرسهم به صورت مثبت، و شرايط عمومي بازار قبل از عرضه و نسبت حاشيه سود خالص به صورت معكوس با بازده غيرعادي در مدت ۱۲ ماه رابطه داشتند و هيچ يك از متغيرها با بازده غيرعادي در مدت ۲۴ ماه رابطه نداشتند. اما به طور كلي تحليل رگرسيون چندگانه در حضور متغيرهاي کنترلي نشان داده كه در دوره ۱۲ ماه بعد از عرضه اوليه، عمر شركت نيز با بازده غيرعادي رابطه معكوس دارد. همچنين تمامي متغيرهاي مستقل و كنترل به طور هم زمان توانايي توجيه كنندگي تقريبا ۴۲ درصدي بازده غيرعادي سهام در زمان عرضه اوليه به عموم را دارند.