مقاله شناسايي عوامل موثر بر جذب و نگهداري گروه هاي مردمي داوطلب ارايه خدمات داوطلبانه در جمعيت هلال احمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در امداد و نجات از صفحه ۳۹ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر جذب و نگهداري گروه هاي مردمي داوطلب ارايه خدمات داوطلبانه در جمعيت هلال احمر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داوطلبان
مقاله جمعيت هلال احمر
مقاله جذب
مقاله نگهداري
مقاله خدمات داوطلبانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنوردآهن فرج اله
جناب آقای / سرکار خانم: علمداري شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نيك پي ناهيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از اركان تحقق رسالت هاي سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر، جذب و نگهداري نيروي انساني داوطلب كارآمد و موثر بوده، بنابراين لازم است تدابيري انديشيد تا اين مهم به نحو مطلوبي تحقق يابد. بر همين اساس، هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل موثر برجذب و نگهداري گروه هاي مردمي داوطلب ارايه خدمات داوطلبانه درجمعيت هلال احمر شهر تهران مي باشد.
روش ‌ها: جامعه آماري شامل اعضا و گروه هاي داوطلب مردمي بالاي ۲۹ سال سن در جمعيت هلال احمر شهر تهران است، كه حدودا ۱۸۰۰ نفر مي باشد. با توجه به ناهمگن بودن اعضاي جامعه، از روش نمونه گيري طبقه بندي شده و جدول مورگان ۳۱۷ نفر انتخاب شدند که پس از جمع آوري داده ها، با توجه به اهداف و ماهيت تحقيق از روش تحليل عاملي براي تجزيه و تحليل پرسشنامه ها استفاده شد.
يافته‌ ها: در بخش جذب از کل واريانس تبيين شده، ۵۹۰٫۲۴ درصد را عامل اول، ۶۶۷٫۱۶ درصد را عامل دوم، 16.285 درصد را عامل سوم و ۱۳۱٫۱۰ درصد را عامل چهارم تبيين مي کند و در بخش نگهداري از کل واريانس تبيين شده، ۱۹٫۹۵۷ درصد را عامل اول، ۸۸۸٫۱۴ درصد را عامل دوم، ۵۴۶٫۱۳ درصد را عامل سوم، ۳۰۵٫۱۲ درصد را عامل چهارم و ۰۹۵٫۱۱ درصد را عامل پنجم تبيين مي کند.
نتيجه ‌گيري: متغيرهاي مربوط به سوالات بخش جذب به ترتيب تحت ۴ عامل: ابزارهاي تشويقي، ابزارهاي فني ارتباطات و تبليغات، ابزارهاي اطلاع رساني، و توجه به روابط انساني قرار گرفتند. همچنين متغيرهاي مربوط به بخش نگهداري تحت ۵ عامل زير قرار گرفتند: فرهنگ سازماني، مديريت منابع انساني، مشارکت و کار تيمي، وظايف مديريت و رهبري، و انگيزش.