مقاله شناسايي عوامل موثر بر رفتار خريداران دستگاه هاي سونوگرافي در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر رفتار خريداران دستگاه هاي سونوگرافي در شهر تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله بازاريابي صنعتي
مقاله کيفيت
مقاله قيمت
مقاله نام و نشان تجاري
مقاله خدمات پس از فروش و دستگاه سونوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورعبدالهيان برزو
جناب آقای / سرکار خانم: مهراني هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است که چه عواملي بر رفتار خريداران دستگاه هاي سونوگرافي موثراند؟ و اولويت بندي اين عوامل چگونه است؟ در اين تحقيق با اقتباس از مدل کوادآ که در مورد رفتار خريداران کالاهاي صنعتي است، عوامل موثر بر رفتار خريداران دستگاه هاي سونوگرافي در شهر تهران شناسايي شدند. نتايج تحقيق نشان دادند که چهار عامل کيفيت، قيمت، خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاري بر رفتار خريداران دستگاه هاي سونوگرافي موثر هستند. همچنين نتايج ديگر اين تحقيق بيانگر آن بودند که عوامل کيفيت، خدمات پس از فروش، قيمت و نام و نشان تجاري به ترتيب از بيشترين اهميت در نزد پزشکان برخوردارند.
نمونه تحقيق در اين پژوهش شامل ۶۴ نفر از پزشکان متخصص سونوگرافي در شهر تهران است. براي جمع آوري داده ها در اين تحقيق از روش پرسشنامه و به منظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از نرم افزارهاي Excel، Expert Choice، Minittab15 و SPSS16 استفاده شده است.