مقاله شناسايي عوامل موثر بر ظرفيت نوآوري بنگاه هاي اقتصادي: مطالعه موردي شركت هاي اتوماسيون صنعتي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر ظرفيت نوآوري بنگاه هاي اقتصادي: مطالعه موردي شركت هاي اتوماسيون صنعتي ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ظرفيت نوآوري
مقاله ابزار اندازه گيري
مقاله تحليل عاملي اكتشافي
مقاله شركت هاي اتوماسيون صنعتي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آراستي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوركرمي آزيتا
جناب آقای / سرکار خانم: قريشي بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله به موضوع ظرفيت نوآوري و نحوه اندازه گيري آن در بنگاه هاي اقتصادي مي پردازد. ظرفيت نوآوري، توان بالقوه يك بنگاه / كشور در انجام فعاليت هاي نوآورانه است كه از آن جمله مي توان به معرفي و عرضه محصولات و خدمات جديد، رويه ها و فرايندهاي نو و يا ايده هاي جديد در رابطه با سازمان اشاره كرد. در اين مقاله مفهوم ظرفيت نوآوري و ديگر مفاهيم مرتبط با آن تبيين شده و معيارها و مدل هاي ارزيابي ظرفيت نوآوري مورد بررسي قرار گرفته است. از ميان مدل هاي موجود، مدل نظري ارايه شده توسط مورل و بولي (محققين فرانسوي)، انتخاب و توسعه داده شده است. همچنين ابزاري (يك پرسشنامه) براي ارزيابي ظرفيت نوآوري در سطح بنگاه هاي اقتصادي، بر مبناي اين مدل طراحي و به هدف اعتبارسنجي سازه اي، در ميان ۱۰۸ شركت اتوماسيون صنعتي ايران توزيع شده و مورد آزمايش قرار گرفته است. نتايج حاصل از تحليل عاملي اكتشافي، پايايي و روايي پرسشنامه را مورد تاييد قرار داده و به علاوه امكان بكارگيري آن را در شرايط كسب و كار ايران نشان مي دهد. دستاورد ديگر تحقيق، ارايه يك دسته بندي اوليه از عوامل شكل دهنده ظرفيت نوآوري است كه در قالب پنج شاخصه كلي تقسيم مي شوند: «ايجاد فضاي كاري مناسب از طريق رهبري فعاليت هاي نوآوري»، «رويه مند بودن فرايندها و ارتباطات درون و برون سازماني»، «مديريت استراتژيك دانش»، «جمع آوري و توليد ايده هاي نو» و «مديريت منابع انساني بر محور نوآوري». اين عوامل به همراه پرسشنامه تاييد شده مي تواند مبناي تحقيقات بعدي را تشكيل دهد.