مقاله شناسايي عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي جهاني نفت و گاز با استفاده از تكنيك AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۸۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي جهاني نفت و گاز با استفاده از تكنيك AHP
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويكرد استراتژيك
مقاله الگوي نوين
مقاله تحليل سلسله مراتبي چند معيار
مقاله عوامل كليدي بازار جهاني نفت و گاز
مقاله اوزان هريك از عوامل كليدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مبيني دهكردي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاشنگ مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت، تجزيه و تحليل و ارزيابي عوامل كليدي در بازار جهاني نفت و گاز همواره يكي از مباحث اساسي مجامع علمي، كارشناسان، تصميم سازان و سياست گذاران در سطوح ملي و بين المللي بوده است. چگونگي شناخت اين عوامل براي دولت ها، توليدكننده و مصرف كننده، شركت هاي ملي و بين المللي فعال در بازار جهاني از چالش هاي اساسي محسوب مي گردد. تحليل گران بازار هر يك با رويكرد خاص به تحولات بازار نگريسته اند. اگر كه مي توان چنين برداشت نمود كه هر يك از اين رويكردها با نگاه خاص و تك بعدي به مطالعه بازار پرداخته اند، حال پرسش اساسي آن است كه در شرايط محيطي پيچيده و بي اطمينان اين بازارها، با چه رويكردي بايد به مطالعه بازار جهاني پرداخت؟ با پيشرفت علوم بين رشته اي و مطالعات چند بعدي ضرورت نگاهي همه جانبه و جامع و آينده نگر ضرورت يافته و تلاش گرديده تا الگويي نوين چند بعدي براي شناخت مولفه هاي مختلف و چندگانه موثر بر بازار جهاني نفت و گاز در پرتو رويكرد استراتژيك ارايه گردد و با بهره گيري از تكنيك AHP وزن عوامل و متغيرهاي موثر در بازار، براي طرف عرضه و تقاضا به تفكيك كمي شده و در يك مدل سلسله مراتبي، روش جديدي براي سياست گذاري و تصميم گيري در سطح كلان معرفي شود و در نهايت اولويت هر يك از عوامل تعيين گردد. نتايج حاصله گوياي آن است كه وزن و اولويت هاي متغيرهاي طرف عرضه با وزن و اولويت هاي طرف تقاضا متفاوت مي باشند. هم چنين پيشنهادهايي براي مطالعه آينده بر اساس نتايج حاصله مطرح شده است.