مقاله شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين (مطالعه موردي صنعت قطعه سازي خودرو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۶۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين (مطالعه موردي صنعت قطعه سازي خودرو)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملكرد
مقاله عوامل موثر بر زنجيره تامين
مقاله مديريت زنجيره تامين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مانيان امير
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيري محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان انوري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق عوامل موثر بر عملكرد زنجيره هاي تامين در ادبيات موضوع مورد بررسي قرار گرفت و با استفاده از نظر كارشناسان ۳۴ شاخص جهت سنجش عملكرد زنجيره هاي تامين شناسايي شد. در ادامه با استفاده از تحليل عاملي اكتشافي و تاييدي (مطالعه همبستگي رگرسيوني) از ميان شاخص هاي شناسايي شده، ۲۱ شاخص در قالب ۶ عامل براي سنجش عملكرد زنجيره تامين در صنعت توليد قطعات خودرويي به دست آمد. اين مدل عوامل مشتريان (۰٫۸۱)، فرآيند (۰٫۷۵)، هزينه (۰٫۵۴)، انعطاف پذيري (۰٫۳۰)، تامين كننده (۰٫۲۹) و زمان (۰٫۲۱) را به ترتيب تاثير در عملكرد اين صنعت معرفي و براي هر عامل شاخص هايي را جهت سنجش و ارزيابي ارایه نموده است.