مقاله شناسايي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداري الکترونيک
مقاله دستگاه خودپرداز
مقاله پايانه فروش
مقاله مدل پذيرش فناوري
مقاله گرايش مشتريان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گيلاني نيا شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعت خدمات در دنيا در حال تغيير است. فناوري هاي جديد، روش ارايه خدمت به مشتري را در بسياري از سازمان هاي خدماتي دگرگون کرده است. خدمات رساني بانک ها نيز تحت تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات دچار تحولات اساسي شده است. در اين تحقيق تاثير سطوح مختلف عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک طبق مدل پذيرش فناوري ديويس در صنعت بانکداري مورد مطالعه قرار گرفته است. طبق اين مدل سهولت ادراک شده، مفيد بودن ادراک شده و يک عامل اضافي امنيت ادراک شده مورد بررسي، قرار گرفت. روش تحقيق علي – مقايسه اي و آزمون آماري، تجزيه و تحليل واريانس يک طرفه جهت آزمون فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتيجه تحقيق نشان داد تاثير سطوح مختلف عوامل موثر بر گرايش مشتريان در استفاده از خدمات بانکداري الکترونيکي متفاوت است.