مقاله شناسايي فرآورده هاي فعال زيستي و موثر بر سيستم ايمني نرمتنان خليج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: شناسايي فرآورده هاي فعال زيستي و موثر بر سيستم ايمني نرمتنان خليج فارس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرمتنان
مقاله سيستم ايمني
مقاله کاهنده چربي خون
مقاله پوکي استخوان
مقاله ضد توکسيکولوژيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: بوالخير اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: پژوهش در ويژگي هاي فارماکولوژيک فرآورده هاي طبيعي دريايي موجب کشف مواد فعال زيستي، که مي توانند کاربرد باليني داشته  باشند، گرديده است. محيط زيست دريايي، منبع فرآورده هاي طبيعي زيستي و فعال استثنايي است که خصوصيات ساختاري شيميايي آنها در ديگر محصولات طبيعي گياهان و جانوران خشکي زي ديده نمي شوند.
مواد و روش‌ها: تعداد ۶۱۱ گونه نرمتن شناسايي شده در سواحل و جزاير خليج فارس، جهت تاکسونومي و يافت اسامي هم نام (Synonymy) در بانک اطلاعاتي نرمتنان هند – آرام (OBIS) مورد بررسي قرار گرفتند. سپس اسامي اين نرمتنان همراه با اسامي هم نام آنها، در بانک اطلاعاتي پزشکي کتابخانه ملي کنگره آمريکا PubMed جهت يافت فرآورده هاي زيستي آنها جستجو شدند.
يافته‌ها: از ۶۱۱ گونه نرمتن خليج فارس، ۱۷۲ جنس/گونه داراي ترکيبات فعال زيستي بوده که جداسازي و تلخيص مواد ضدعوامل عفوني در ۱۶ جنس/گونه نرمتن خليج فارس گزارش شده بود. عصاره اين نرمتنان يا مواد استخراجي و تلخيص شده آنها داراي فراورده هاي موثر و سيستم ايمني (شش نرمتن)، ضدتوکسيکولوژيک (چهار نرمتن)، ضد درد و آنالژيک (يک نرمتن)، کارديوتونيک و موثر بر سيستم عروقي (دو نرمتن)، کاهنده چربي خون (چهار نرمتن)، موثر بر پوکي استخوان و فعال ساز استئوبلاست ها (دو نرمتن) و درماتيت (يک نرمتن) بوده اند.
نتيجه گيري: نرمتنان خليج فارس داراي فرآروده هاي موثر بر سيستم ايمني و فعال زيستي بوده و رشد فزاينده جداسازي اين ترکيبات، نشانگر آن است که پژوهش بر روي نرمتنان خليج فارس مي تواند گنجينه اي از مواد فعال زيستي ضد عوامل عفوني را براي ما نويد دهد.