مقاله شناسايي فون ناجوربالان مزارع يونجه شهرستان آذرشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۳ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: شناسايي فون ناجوربالان مزارع يونجه شهرستان آذرشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله ناجور بالان
مقاله شکار گر
مقاله گياه خوار
مقاله آذرشهر
مقاله يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليل زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 جمع آوري و شناسايي فون حشرات در هر منطقه از تحقيقات اساسي در رشته حشره شناسي کشاورزي و دفع آفات نباتي به شمار مي آيد. در بررسي هايي که در طي سال هاي ۱۳۸۴ -۱۳۸۲ براي جمع آوري حشرات از سطح مزارع يونجه شهرستان آذرشهر با استفاده از تور حشره گيري و آسپراتور به عمل آمد، مجموعا ۱۳ گونه متعلق به ۶ خانواده Alydidae) Nabidae, (Rhopalidae, Lygaeidae, Miridae, Pentatomidae, از ناجور بالان جمع آوري و شناسايي شدند. در اين ميان گونه هاي Nabis pseudoferus, Nabis capsiformis به عنوان شکارگر و بقيه گونه ها گياه خوار مي باشند و در بين خانواده ها، خانواده Miridae بيشترين فراواني را داشتند و در بين گونه ها، گونه هاي Adelphocoris lineolatus, lygus regulipennis, lygus pratennsis, Stenodema turanicum بيشترين فراواني را داشتند و گونه Nabis capsiformis براي فون آذربايجان جديد مي باشد. ليست گونه هاي جمع آوري شده از ناجوربالان به شرح زير مي باشد که گونه هاي جديد براي فون شهرستان آذرشهر با علامت (*) و براي فون آذربايجان شرقي با علامت (**) مشخص شده اند: