مقاله شناسايي فيتوپلانکتون هاي تالاب استيل آستارا و بررسي تغييرات فصلي آنها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: شناسايي فيتوپلانکتون هاي تالاب استيل آستارا و بررسي تغييرات فصلي آنها
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيتو پلانكتون
مقاله تالاب استيل آستارا
مقاله خصوصيات فيزيکوشيميايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب خاني مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب استيل آستارا با وسعتي بالغ بر ۱۳۸ هكتار يكي از مناطق حفاظت شده استان گيلان مي باشد. اين بررسي از بهار ۸۷ تا زمستان ۸۷ به مدت يكسال به منظور شناسايي فيتو پلانكتونهاي تالاب استيل آستارا و بررسي تغييرات فصلي آنها صورت گرفت. با توجه به موقعيت جغرافيايي تالاب و مساحت آن ۱۳ ايستگاه نمونه برداري در نظر گرفته شد. نمونه برداري در اواسط هر فصل يكبار و با توجه به عمق آب تالاب با استفاده از از تيوب (لولهP.V.C ) و تور پلانکتون انجام شد. خصوصيات فيزيکوشيميايي آب نظير دما، اکسيژن محلول،pH ، نيتريت، نيترات، آمونيوم، فسفات و  ECنيز در هر بار نمونه برداري در ۵ ايستگاه اندازه گيري شد. .در اين بررسي در مجموع ۱۰ شاخه و ۴۲ جنس از فيتو پلانكتون ها شناسايي شدند که از اين ميان ۶ جنس متعلق به شاخه Cyanophyta، 17 جنس متعلق به شاخهChlorophyta ،۱  جنس متعلق به شاخه Chrysophyta،۸  جنس متعلق به شاخه Bacillariophyta، ۴ جنس متعلق به شاخه Euglenaophyta، ۱ جنس متعلق به شاخه Heterokontophyta، ۱ جنس متعلق به شاخه Cryptophyta، ۱ جنس متعلق به شاخه Phyrrophyta، ۲ جنس متعلق به شاخه Charophyta و ۱ جنس متعلق به شاخه Cyanobacteria مي باشد. همچنين بررسي تغييرات فصلي اين فيتو پلانكتون ها نشان داد که فصل تابستان با دارا بودن ۱۰ شاخه و ۲۵ جنس و فصل پاييز با دارا بودن ۵ شاخه و ۱۰ جنس به ترتيب بيشترين و کمترين تنوع فيتوپلانکتوني را دارا بودند.