مقاله شناسايي قارچ هاي ميكوريزآربسكولار در درختان نارنگي كينو (Citrus nobilis × Citrus deliciosa) پيوند شده بر روي پايه رافلمون با استفاده از تكنيك واكنش زنجيره اي پلي مراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: شناسايي قارچ هاي ميكوريزآربسكولار در درختان نارنگي كينو (Citrus nobilis × Citrus deliciosa) پيوند شده بر روي پايه رافلمون با استفاده از تكنيك واكنش زنجيره اي پلي مراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكوريز
مقاله گلوموس
مقاله واكنش زنجيره اي پلي مراز
مقاله گيگاسپورا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمشيري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سينگ بوپيندار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درختان نارنگي كينو دو ساله پيوند شده بروي پايه رافلمون با جدايه هاي مختلفي از قارچ ميكوريزآربسكولار شامل Glomus manihotis, Gigaspora gigantean, Glomus mosseae  بصورت جداگانه و مخلوط مايه كوبي گرديدند. پنج پرايمر اختصاصي جنس هاي Glomus و Gigaspora به نام هايVAGLO VANS1, NS21, NS61  و VAGIGA پس از ساخت و با استفاده از DNA استخراج شده از ريشه هاي آلوده به ميكوريزآربسكولار با استفاده از تكنيك واكنش زنجيره اي پلي مراز مورد آزمون قرار گرفتند. دراين مطالعه پرايمر VAGLO بعنوان پرايمر اختصاصي جنس Glomus به همراه پرايمر VANS1 بعنوان پرايمر اختصاصي راسته گلومرال بصورت موفقيت آميزي قطعه اي با اندازه ۱۹۰ جفت باز از نمونه هاي G. mosseae و G. manihotis را تكثير نمود. كاربرد اين پرايمرها بر روي نمونه هاي حاوي  G.giganteanو همچين شاهد (گياهان مايه كوبي نشده) منجر به توليد اين قطعه نگرديد. استفاده ازجفت پرايمر VANS1-NS61 براي تكثير قطعه نسبتا كاملي از ژن هاي هسته اي با اندازه حدود ۱ كيلوباز كه زير واحد كوچكي از rRNA را كد مي نمايند موفقيت آميز بود و استفاده از اين قطعه بعنوان DNA الگو پس ازيك چرخه اضافي PCR (به منظور تكثير بيشتر) به همراه جفت پرايمرهاي VANS1-VAGLO و VANS1-VAGIGA منجر به توليد قطعه اي از DNA در اندازه مورد انتظاربراي جفت پرايمراول گرديد و در مورد جفت پرايمر دوم نتيجه اي در پي نداشت. اين تحقيق به وضوح نشان دهنده امكان استفاده از اين تكنيك بعنوان ابزاري دقيق و سريع براي نشان دادن و شناسايي قارچ ميكوريزآربسكولار درون ريشه هاي نارنگي كينو مي باشد.