مقاله شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران و تنگناها و چالش هاي فراروي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۱۹ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديد هاي کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران و تنگناها و چالش هاي فراروي آن
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنگناها
مقاله چالش ها
مقاله تحليلSWOT
مقاله کميته ملي المپيک جمهوري اسلامي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي زاده اسفنديار
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: يدالهي فارسي جهانگير
جناب آقای / سرکار خانم: خبيري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق، شناسايي قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهديدهاي کميته ملي المپيک و تنگناها و چالش هاي فرا روي آن بود. براي گردآوري داده ها، به بررسي اسناد و مدارک و مطالعه ادبيات پيشينه پرداخته شد و از پرسشنامه هاي نظرسنجي و (a=0.9748) PEST SCAN و تحليل  SWOTاستفاده شد. در بخش نظرسنجي، ۱۵۰ نفر از ذي نفعان کميته ملي المپيک شامل ۵۰ نفر از اعضاي مجمع عمومي، ۸۰ نفر از مديران و کارکنان و ۲۰ نفر از نخبگان به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش دلفي، برگزاري جلسات و چندين مرحله تحليل راهبردي، ۱۱ قوت، ۱۰ ضعف، ۱۲ فرصت و ۱۲ تهديد تاييد و بر اساس آزمون آماري فريدمن رتبه بندي شدند. علاوه بر اين، نتايج نشان داد اين کميته با تنگناها و چالش هايي در حوزه هاي مالي و بازاريابي، جايگاه حقوقي در ورزش کشور، تاثير مسايل سياسي، رقبا، فضاي رسانه هاي ورزشي داخلي، بروز مسايل غيراخلاقي و دوپينگ در برخي ميادين ورزشي کشور، فقدان نظام شايسته سالاري در تعيين مديران ورزشي کشور، و وابستگي فدراسيون هاي ملي ورزشي مواجه است. تدوين برنامه راهبردي و انتخاب راهبردهاي مناسب به منظور استفاده حداکثر از قوت ها و ضعف ها و بر طرف ساختن ضعف ها و کمک به کاهش آثار برخي از اين تنگناها و چالش ها بر عملکرد کميته ملي المپيک پيشنهاد مي شود.