مقاله شناسايي متغيرها و نسبت هاي موثر در اندازه گيري کارايي شعب بانک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۹۳ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: شناسايي متغيرها و نسبت هاي موثر در اندازه گيري کارايي شعب بانک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله سنجش کارايي
مقاله شعب بانک
مقاله شناسايي داده ها و ستاده ها
مقاله شناسايي نسبت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشاني پور محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پاسخگويي سازمان ها به وسيله گزارش ارزيابي عملكرد و يا حسابرسي عملياتي انجام مي شود. يکي از اجزاء مهم ارزيابي عملکرد سنجش کارايي سازمان است. به دليل اين که سنجش کارايي شعب بانک با مدل هاي مختلف و با استفاده از يکسري متغيرها و نسبت ها انجام مي شود، استفاده از متغيرها و نسبت هاي موثر، در سنجش کارايي شعب بانک مساله مهمي است. براي شناسايي متغيرهاي موثر در اندازه گيري کارايي شعب بانک، با استفاده از پرسشنامه از خبرگان بانک سپه نظرخواهي شده است .نتايج دو مرحله نظرخواهي به روش دلفي نشان داد از بين ۲۶ متغير، ۱۸ متغير براي سنجش کارايي شعب بانک با اهميت هستند. نظرخواهي در مورد ۱۳ نسبت بانک براي سنجش کارايي شعب، نشان داد ۴ نسبت با اهميت هستند. با روش AHP ضريب اهميت هر يک از چهار نسبت به دست آمد.