مقاله شناسايي محصولات ذرت و سويا و برآورد سطح زيركشت به كمك تصاوير ماهواره اي در كشت و صنعت دشت ناز ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مهندسي بيوسيستم ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۵۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: شناسايي محصولات ذرت و سويا و برآورد سطح زيركشت به كمك تصاوير ماهواره اي در كشت و صنعت دشت ناز ساري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصوير ماهواره اي
مقاله کشاورزي دقيق
مقاله شناسايي محصول
مقاله سنجش از دور LAI؛ SAVI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: مستعلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي فر سيداحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه سنجش از دور به عنوان يك ابزار مديريتي براي كشاورزي دقيق مورد توجه است، براي تهيه نقشه هاي كاربري زمين و نقشه هاي پوششي از تصاوير ماهواره اي استفاده مي شود. براي مساحي و تشخيص نوع محصولات كشاورزي به تصاوير ماهواره اي با قدرت تفكيك بالا نياز مي باشد. از ويژگي هاي خاص تصويرهاي ماهواره اي مي توان به پوشش وسيع، امكان توليد نقشه با مقياس هاي مختلف، امكان استفاده از طول موج هاي متفاوت براي توليد عكس هاي با رنگ هاي گوناگون، توليد نقشه هاي بهنگام و با دقت مطلوب اشاره كرد. در اين تحقيق از تصاوير ماهواره اي IRS-1D,1C در محدوده پانكروماتيك و چند طيفي استفاده شده است. تصاوير ماهواره اي توسط نرم افزار PCI-GEOMATICA پردازش شده اند. جهت تشخيص نوع محصولات كشاورزي در مزرعه دشت ناز ساري از شاخص سطح برگ LAI استفاده شده است. زمان جمع آوري اطلاعات زميني از مزرعه دشت ناز ساري توسط نرم افزار ORBITRON با توجه به زمان عبور ماهواره، تاريخ ۲۰۰۶/۹/۵ تعيين و اطلاعات زميني از مزرعه جمع آوري گرديد. مكان هاي نمونه برداري آزمايشي توسط دستگاهGPS  در طول و عرض جغرافيايي ثبت گرديد. بعد از پردازش و استخراج اطلاعات تصاوير ماهواره اي، همبستگي بين باندها بررسي و ارزيابي شد و شاخص LAI محاسبه گرديد. سپس اين شاخص با اطلاعات زميني جمع آوري شده مقايسه و مورد ارزيابي قرار گرفت. سپس طبقه بندي و تشخيص نوع محصولات ذرت و سويا توسط اين شاخص مشخص گرديد. نتايج تحقيق نشان داده اند كه شاخص LAI مي تواند براي تشخيص پوشش گياهي و محصولات كشت شده از جمله سويا و ذرت مورد استفاده قرار گيرد. نتايج نشان داد شاخص LAI مي تواند بعنوان ابزار مديريتي در مديريت مزرعه مورد استفاده قرار گيرد.